Om Dr. Michael Ballke

Dr. Michael Ballke : Nevralterapi : PainFree Clinic Sandefjord

Dr. Michael Ballke er spesialist i nevralterapi og spesialist i allmennmedisin. Ballke vokste opp i den gamle Hansa- og universitetsbyen Greifswald ved Østersjøen. Han studerte medisin på universitetene i Greifswald og Rostock, hvor han tok klinisk embetseksamen i 1998. Gjennom en studiekamerat kom han allerede i 1994 i kontakt med den Internasjonale Forening for Nevralterapeuter (IGNH) hvor han møtte erfarne kolleger som gjennom årene har undervist og støttet ham.

Etter sykehuspraksis i Sør-Afrika, Australia og England begynte han som allmennlege i Hammerfest. Han tok et års sykehuspraksis på UNN i Tromsø, og etterpå fortsatte han med allmennlegevirksomhet på Andenes og i Båtsfjord.

I 2004 og 2005 var han på studiereise gjennom Mellom- og Sør-Amerika, hvor han jobbet og hospiterte hos legene Armin Reimers (Mexiko-City), Rina Ponce (Guatemala-City) og Julio Cesar Payan de la Roche (Popayan, Colombia) i forbindelse med videreutdanning innenfor nevralterapi. Han ble spesialist i nevralterapi i 2009 og spesialist i allmennmedisin i 2010.

Fra 2011 til 2013 jobbet han på Heggeli Helhetsmedisin (Oslo), hvor han ble kjent med funksjonell medisin og tok utdanning innen dette feltet. Høsten 2013 startet han Hippokratesklinikken med hovedvekt på helhetlig smertebehandling (nevralterapi) og funksjonell medisin. I januar 2015 flyttet Michael med familien til Sandefjord hvor han jobber som allmennlege ved Sandefjord Helsepark, Legene Nord, og har videreført Hippokratesklinikken i form av PainFreeClinic.

Han holder fortsatt kontakt med allmennlegepraksis i Hammerfest hvor han jobber som vikarlege flere perioder hvert år.

Michael Ballke er gift og har 3 barn. Hans store lidenskaper ved siden av familie og nevralterapi er seilsport, dansing (salsa) og å lære språk. Han snakker tysk, norsk, engelsk, russisk, spansk og fransk.