Forskning og lenker

Forskning og lenker : Nevralterapi : PainFree Clinic Sandefjord

Nevralterapi – en helhetlig smertebehandling

Nevralterapi er en injeksjonsterapi med lokalbedøvelse som utføres av leger og tannleger. Terapien praktiseres i over 30 land på verdensbasis og er mest utbredt i Tyskland, Sveits og Østerrike, der over 30.000 leger og tannleger utfører ulike former for nevralterapeutisk behandling. Spesielt fra 1990 og framover har flere universiteter i Europa og USA utført grunnleggende forskningsarbeid på de medisinske virkningene av lokalanestetika og nevralterapi, og gitt nevralterapien et bredere vitenskapelig grunnlag. Det finnes et standardisert utdanningsprogram på flere universiteter og legeforeninger.

I Sveits er nevralterapien etter folkeavstemning godkjent i det offentlige helseprogrammet, og behandlingen refunderes av det sveitsiske trygdevesenet. Studier fra Sveits viser også at de legene som har tatt i bruk denne terapien i sin praksis, har redusert forskrivning av medikamenter (både smertestillende og andre medikamenter) med minst 50 %.

Nevralterapi regnes som en trygg behandlingsform. Den tar på alvor et grunnleggende krav i medisinen, slik det er formulert av ”legevitenskapens far” Hippokrates: ‘’Primum non nocere’’, som betyr at det viktigste er ikke å gjøre noen skade i medisinsk behandling. I praksis vil det si at medikamentet som brukes, ikke gir avhengighet eller negative bivirkninger. Leger over hele verden har brukt prokain som lokalbedøvelsesmiddel siden 1905, og erfaringene viser at det er et av de tryggeste medikamentene som er i bruk innen medisinen i dag.

Nevralterapi er en helhetlig behandlingsform som virker via påvirkning av nervesystemet, som igjen er med på å styre alle kroppens funksjoner. Alle smertetilstander forårsakes av forstyrrelser i nervesystemet. I behandlingen tas hensyn til hele pasientens sykehistorie med spesiell vekt på tidligere skader, operasjoner og infeksjoner som kan etterlate ”spor” i nervesystemets hukommelse. Særlig langvarige smertetilstander kan føre til en kronisk forandring i kroppens smertenettverk.

Med nevralterapien prøver man å slette disse smerteminnene og gir nervesystemet en mulighet til å finne tilbake til en tilstand uten smertereaksjoner. Dette oppnås uten daglig inntak av medikamenter som gir bivirkninger. All erfaring med nevralterapi viser at pasientene i behandlingens forløp enten i stor grad reduserer eller helt kvitter seg med smertelindrende medikamenter. Funksjonsnivået bedres, og livskvaliteten øker betydelig.

Fordi Prokain ikke er vanedannende eller giftig, kan det trygt brukes også under svangerskapet. Dette er viktig, siden nevralterapien virker veldig bra for kvinner med bekkenløsning.

Nevralterapi er en trygg behandlingsform for alle typer akutte og kroniske smertetilstander og derfor verd å prøve for alle som hittil ikke har fått tilfredsstillende hjelp av konvensjonell medisinsk behandling.

Lenker:

Neuraltherapie-online.de (Tyskland), Santh.ch (Sveits), Neuraltherapie.at (Østerrike), Terapianeural.com (Spania)

Aktuelle kilder:

Egli S, Pfister M, Ludin SM mfl. Können Lokalanästhetika (Neuraltherapie) bei überwiesenen, therapieresistenten, chronischen Schmerzpatienten einen Circulus vitiosus durchbrechen? Neurophysiologie und klinische Daten. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Bern 2010 (under utgivelse).

Kommentar: Alle skriftlig henviste pasienter med kroniske smerter ble undersøkt av leger i løpet av et definert tidsrom. Etter gjennomsnittlig 9 konsultasjoner i løpet av et år erfarte 78% av disse kroniske, tidligere terapiresistente smertepasientene enten en bedring i sine plager eller til og med fullstendig helbredelse.

Mermod J, Fischer L, Staub L mfl. Patient satisfaction of primary care for musculoskeletal diseases: A comparison between Neural Therapy and conventional medicine. BMC 2008; 8/33:1-10. http://www.biomedcentral.com/1472-6882/8/33

Kommentar: Denne store studien med totalt 405 pasienter viste signifikant bedre behandlingsresultater for pasienter som ble behandlet med nevralterapi (sammenliknet med konvensjonell behandling). In nevralterapigruppa kunne man også forskrive færre tilfeller av arbeidsuførhet.

Bissig P, Schoeni-Affolter F, Fischer L mfl. Is neural therapy cheaper than conventional medicine? A comparison of cost structure in Swiss primary care providers – An observational study. Doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bern 2008 (under utgivelse).

Kommentar: Sammenlikning mellom rent konvensjonell medisinsk grunnleggende behandling med samme behandling med tillegg av nevralterapi. Totalt ble 4103 pasienter inkludert. De årlige behandlingskostnadene var de samme for begge grupper (selv om flere alvorlige, kronisk syke ble behandlet i nevralterapigruppa, men det ble funnet forskjeller i kostnadsstrukturen: For eksempel hadde nevralterapipasientene signifikant mindre behov for medikamenter. I samme gruppe trengte pasientene også mindre fysioterapi, og færre ble erklært arbeidsuføre. Også laboratoriekostnadene var lavere i nevralterapigruppa.

Acta Anaesthesiol Scand. 2006 Mar;50(3):265-82.
Anti-inflammatory properties of local anesthetics and their present and potential clinical implications klikk her!

Clin Ter. 2009;160(6):445-9.

[Our experiences in chronic benign pain by injecting local anaesthetic into scars].
[Article in Italian]

Barbagli P1, Bollettin R.
Author information
Abstract
OBJECTIVES:
To refer a possible resolving treatment of chronic benign pain by injecting local anaesthetics into scars.

MATERIALS AND METHODS:
This original article consists of 7 interesting cases who have been extracted by a group of 2145 patients treated with local anaesthetic (lidocaine 0.5-1%), of one or more than one scar.

RESULTS:
The clinical and therapeutical data of a 2 years follow up show that in these 7 cases of chronic benign pain, treated by injecting local anaesthetic (lidocaine 0.5-1%) into one or more scars, the algic symptomatology stably disappeared.

CONCLUSIONS:
This record of cases confirms the hypothesis of a possible aetiological role of scars in causing benign chronic painful syndromes, as stated by Brothers Huneke in the 40’s and validated by a recent review on the topic.